Akamitti website uumachu dandaya?

1. Gosa website akka uumachuu qabduu adda baastee beekuu qabda
2. Maqaa doomeenii fi host isaa bituu qabda
3. Faayiloota web kee gubbaa kaayuun itti fayyadamu

i want a job any one can help me please?

can you tell us your qualification?

Moobaayili koo yeroon bilbilu not registered jechuun na rakka akkamitti sirreesaa?

Rakkoo kee qofaa miti. Mee gosa moobaayilaa akkamii fi moodela isaa nuuf himi furmaata isaa kennuuf ni yaallaa